หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล๕๕-ข (ในเขตแผ่นด

  เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง รู้จักกับโปรแกรม Flash CS3 เบื้องต้น รายวิชา การสร้างภาพ

  โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมขอกราบขอบพระคุณ บริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล จำกัด ได้เมตตามอ

  โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ขอกราบขอบพระคุณ พระครูพุทธบทบริบาล พระครูพิพิธพัฒการ แล

  วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมขอกราบขอบพระคุณ คณะคุณศุภาพิชญ์ แซ่เลี่ยง. พร้อมคณะจังหว

  วันที่ ๓๑ กรกฎาคม. ๒๕๕๙ วันนี้ ผอ.สมประสงค์ มั่งอะนะ มาเยี่ยมนักเรียนและให้โอวาทสิ่งดีกับนักเรียนพัก

  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมขอกราบขอบพระคุณ พระคุณเจ้าพระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร(ธรรมยุต) เจ้า

  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ขอขอบพระคุณ พันโทปิยชาติ ประสานนาม คุณโม่ และคณะ

  ขอกราบขอบพระคุณ บริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล จำกัด ได้เมตตามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการพ่อแม่อุปถั

  สุขสันวันเด็ก โครงการปันน้ำใจสู่เด็กชนบท ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2559 โดยพระครูวราห์ พ

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป