หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/upwacth/domains/upw.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257 Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/upwacth/domains/upw.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257 Warning: include(): Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/upwacth/domains/upw.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257
  โรงเรียนอุ้มผางจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา๒๕๖๐  
      

 วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายอลงกต เทอดโยธิน  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ " พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย " 2.เพิ่อเทิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 3.เพื่อเป็นการกระตุ้นเยาวชนให้มีความสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิทยาศาสตร์   ณ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม: ศิวพร ทิฆัมพรธีรวงศ์
: 2560-08-30