หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/upwacth/domains/upw.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257 Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/upwacth/domains/upw.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257 Warning: include(): Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/upwacth/domains/upw.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257
  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐  
      

 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๐ โดยมี ส.จ.วสันต์ สิงหราช ประธานในการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้และมี ด.ต.วิโรจน์ เรือนเหมย รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นายสมานมิตร ล่าลี้ นายสุชาติ จันทร์หอมหวล นายไชยา เจนจิตต์วิทยา นายศักดิ์ศรี สวนศรี นายจตุรงค์ อุทัยหิรัญทวี ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
นางละคร รินคำ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน 
นางกฤษณา ลิ้มประสพ ผู้แทนแทนศิษย์เก่า 
ายฐิติ ชอบสุข ผู้แทนองค์กรชุมชน 
นายเชษฐา ศรีโสภาบุปผา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระครูหิรัญ สุเมโส ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
นายวรรณชัย รัตนคีรีมาศ ผู้แทนศาสนาอื่นๆ 
นายเสนีย์ เวียงดาว ผู้แทนครู 
นายภูธนภัส พุ่มไม้ เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้


: ศิวพร ทิฆัมพรธีรวงศ์
: 2560-07-22