หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

sjr

8-2-2560 9-18-54

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
       วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม นำโดยนายอลงกต เทอดโยธิน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู ส่วนราชการต่างๆ ทั้งฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และภาคเอกชน ร่วมประกอบพิธีวางพวงม
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 
       วันที่ 4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จากสำนักงานศึกษ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 
       วันที่ 4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม นำโดย ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ณ ห้องประชุม 72 พรรษา โรงเรียนอุ้มผ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 
      วันที่ 3-4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม นำโดย ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 " ณ ห้องสมุด  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม  
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นางสาววราภรณ์ พรหมรักษา โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นางสาววราภรณ์ พรหมรักษา โร

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) 
       โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๘๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้าน

 
ภาพกิจกรรม
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2561
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม นำโดย ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ณ ห้องประชุม 72 พรรษา โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school)

หนังสือราชการ สพฐ.
 

ข่าวการศึกษาครูไทย
 

Facebook