หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม นำโดย ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ณ ห้องประชุม 72 พรรษา โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม