หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
นายภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมพร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับคณะการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย สพฐ.