หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑