หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมบริจาคเลือด วันที่ 31 สิงหาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม รวมถึงข้าราชการตำรวจ ร่วมบริจาคเลือดกับทางโรงพยาบาลอุ้มผาง ณ อาคารพระราชทานฯ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม