หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมได้เปิดโอกาสให้น้องๆ โรงเรียนประถมศึกษาได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 10 โรงเรียน ทั่วอำเภออุ้มผาง