หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school)
เปิดบ้านวิชาการ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
โครงการส่งเสริมทักษะ ตามความสนใจ ( อบรมตัดผม ) สนับสนุนโดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีถวายสัตยาธิษฐานและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึก อำเภออุ้มผาง ประจำปี ๒๕๖๑
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ และ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
การบูรณาการงานในพื้นที่ระหว่างโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภออุ้มผาง

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป