หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2561
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม นำโดย ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ณ ห้องประชุม 72 พรรษา โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school)
เปิดบ้านวิชาการ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
โครงการส่งเสริมทักษะ ตามความสนใจ ( อบรมตัดผม ) สนับสนุนโดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป