.

::: อยู่เมืองอยู่ป่า ก็ได้รับการศึกษาเหมือนกัน:::

 
 
นายภูธนภัส พุ่มไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
 


นางศศิกานต์ ธนะการ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นายมนต์ศักดิ์ จิตจริง
ครู คศ.1


นายสุทัศน์ ตรีเนตร
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นางสาวดาหวัน บุญตาเห็น
ครู คศ.1


นายอนุพงศ์ อภัยรุณ
ครูผู้ช่วย


นางสาวกมลชนก คำแปง
ครูผู้ช่วย


นางสาวนิตยา ได้การ
ครูผู้ช่วย


นางสาววนาลี ทุนมาก
ครูผู้ช่วย


นางสาวนิราวัลย์ เชื้อบุญมี
ครูผู้ช่วย


ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์ หทัยสุทธิ
พนักงานราชการ
 
 

 

 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 23 เมษายน 2561
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.81.116.187
คุณเข้าชมลำดับที่ 333,945
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
: โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
4 หมู่ 1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
Tel : 055-561005
Email : umphangs@hotmail.com