.

::: อยู่เมืองอยู่ป่า ก็ได้รับการศึกษาเหมือนกัน:::

 
 
นายภูธนภัส พุ่มไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 


นายอลงกต เทอดโยธิน
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นายบุญทาน สารเพชร
ครู คศ.1


นายธวัช ยะสุคำ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นางสาวิตรี ยาคำลือ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นางสาววรัฐยา อันถามนต์
ครู คศ.1


นางสาววรารัตน์ ก้อนทอง
ครู คศ.1


นางสาวอินธิรา จันทา
ครู คศ.1


นางสาวสุนันท์ รักทุ่ง
ครู คศ.1


นางสาวอัจฉรา กาศเจริญ
ครู คศ.1


นางสาวเบญจวรรณ วงษ์กลม
ครู คศ.1


นางสาวชวัลลักษณ์ วงค์พิทักษ์
ครู คศ.1


นายวรัญญู แจงป้อม
ครูผู้ช่วย


นายธนะชัย จันทร์สุข
ครูผู้ช่วย


นายโกสินทร์ ปัณราช
ครูผู้ช่วย


นางอาภาพร จันเผือก
ครูผู้ช่วย


นางสาวณัฐพร หมื่นตื้อ
ครูผู้ช่วย


นางสาวณัฐธิดา พึ่งพานิช
ครูผู้ช่วย


นางสาววชิราภรณ์ มัคนา
พนักงานราชการ


นายนาวิน ฉัตรชัยลือนาม
ครูอัตราจ้าง


นายชนะชัย นาคนำทอง
ครูอัตราจ้าง
 
 

 

 
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.167.18.170
คุณเข้าชมลำดับที่ 412,603
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
: โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
4 หมู่ 1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
Tel : 055-561005
Email : umphangs@hotmail.com