.

::: อยู่เมืองอยู่ป่า ก็ได้รับการศึกษาเหมือนกัน:::

 
 
นายภูธนภัส พุ่มไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

ส.จ.วสันต์  สิงหราช             ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ด.ต.วิโรจน์  เรือนเหมย         รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายสมานมิตร  ล่าลี้             ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ  

นายสุชาติ  จันทร์หอมหวล    ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ  

นายไชยา  เจนจิตต์วิทยา      ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ  

นายศักดิ์ศรี  สวนศรี              ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ  

นายจตุรงค์  อุทัยหิรัญทวี      ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ  

นางละคร  รินคำ                   ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน  

นางกฤษณา  ลิ้มประสพ        ผู้แทนแทนศิษย์เก่า  

นายฐิติ  ชอบสุข                   ผู้แทนองค์กรชุมชน  

นายเชษฐา  ศรีโสภาบุปผา    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พระครูหิรัญ  สุเมโส              ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  

นายวรรณชัย  รัตนคีรีมาศ      ผู้แทนศาสนาอื่นๆ  

นายเสนีย์  เวียงดาว              ผู้แทนครู  

นายภูธนภัส  พุ่มไม้               เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
 

 

 
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 54.167.18.170
คุณเข้าชมลำดับที่ 412,564
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
: โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
4 หมู่ 1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
Tel : 055-561005
Email : umphangs@hotmail.com