หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 sjr

8-2-2560 9-18-54

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการส่งเสริมทักษะ ตามความสนใจ ( อบรมตัดผม ) 
       วันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม นำโดย นายอลงกต เทอดโยธิน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมทักษะ ตามความสนใจ ( อบรมตัดผม ) สนับสนุนโดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อต้องการให้นักเรียนเกิดการพัฒนาและมีทั
การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน 
      วันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลอุ้มผาง นำโดย ท่าน ดต.สมพร บุญคง นายกเทศมนตรีเทศบาลอุ้มผาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล และวอลเลย์บอล วัตถุประสงค์ในการจัดกิจก
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
       วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม นำโดย นายภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้กำกับ ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมถึงได้ร่วมใจส่งกระแสจิตและ ส่งกำลังแรงใจให้
พิธีถวายสัตยาธิษฐานและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึก อำเภออุ้มผาง ประจำปี ๒๕๖๑ 
      วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม นำโดย นายภูธภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ พันเอก สมหมาย หาญสุวรรณ เป็นประธานในการเปิดพิธีถวายสัตยาธิษฐานและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึก อำเภออุ้มผาง ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมจัดพิธ
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นางสาววราภรณ์ พรหมรักษา โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นางสาววราภรณ์ พรหมรักษา โร

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) 
       โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๘๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้าน

เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง รู้จักกับโปรแกรม Flash CS3 เบื้องต้น รายวิชา การสร้างภาพเคลื่อนไหว ง33205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนางสาวิตรี ยาคำลือ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 
        เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจ

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการส่งเสริมทักษะ ตามความสนใจ ( อบรมตัดผม ) สนับสนุนโดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีถวายสัตยาธิษฐานและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึก อำเภออุ้มผาง ประจำปี ๒๕๖๑

หนังสือราชการ สพฐ.
 

ข่าวการศึกษาครูไทย
 

Facebook