หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 sjr

8-2-2560 9-18-54

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ร่วมกับส่วนราชการอำเภออุ้มผางร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 
       วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายอลงกต เทอดโยธิน ตัวแทนครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม นำคณะครู ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ร่วมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
      วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ร่วมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ๗๒ พรรษา โรงเรียนอุ้มผา
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ 
       โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๐ โดยมี ส.จ.วสันต์ สิงหราช ประธานในการประช
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐ 
       การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๑-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก ผลการแข่ง
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมขอกราบขอบพระคุณ บริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล จำกัด ได้เมตตามอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
       โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมขอกราบขอบพระคุณ บริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล จำกัด ได้เมตตามอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักเรียนในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ จำนวน 50 ทุน เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท โดยมีท่านทนายชลินทร นิพัทธสัจก์ ได้เมตตาก

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ขอกราบขอบพระคุณ พระครูพุทธบทบริบาล พระครูพิพิธพัฒการ และคณะผู้มีจิตเมตตา 
       โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ขอกราบขอบพระคุณ พระครูพุทธบทบริบาล  พระครูพิพิธพัฒการ และคณะผู้มีจิตเมตตา ได้กรุณาเดินทางจากจังหวัดจันทบุรี นำผลไม้ และอุปกรณ์กีฬา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักเรียนในโครงการพ่

 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมขอกราบขอบพระคุณ บริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล จำกัด ได้เมตตามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ จำนวน 50 ทุน เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท โดยมีคุณชลินทร นิพัทธสัจก์ เป็นตัวแทนนำเงินมามอบให้กับนักเรียน
นักเรียนแกนนำ YC โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจภัยบุหรี่และสุรา ได้รับรางวัลลชนะเลิศ รับโล่ เกียรติบัตร และ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการตามแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษาเพื่อให้มีงานทำและจัดการทำแผนการทำงาน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเเรมเชียงใหม่ภูคำ
พิธีสวนสนามเเละทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

หนังสือราชการ สพฐ.
 

ข่าวการศึกษาครูไทย
 

ข่าวการศึกษาครูบ้านนอก