หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 sjr

8-2-2560 9-18-54

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประเพณีประจำปี ๒๕๖๐ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมร่วมขบวนในงานลอยกระทง 
       ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมร่วมขบวนแห่นางนพมาศในงานลอยกระทง กับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
       วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม โดยมีท่าน ส.จ.วสันต์  สิงหราช เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้
งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอน 
       วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดการอบรม กิจกรรมโครงการอบรมเช
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ๒/๒๕๖๐ 
      วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เป็นประธานในการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ประจำเดือน ตุลาคม เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดำเนินการประชุมตามระเบียบว
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง รู้จักกับโปรแกรม Flash CS3 เบื้องต้น รายวิชา การสร้างภาพเคลื่อนไหว ง33205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนางสาวิตรี ยาคำลือ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.38 
        เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจ

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมขอกราบขอบพระคุณ บริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล จำกัด ได้เมตตามอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
       โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมขอกราบขอบพระคุณ บริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล จำกัด ได้เมตตามอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักเรียนในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ จำนวน 50 ทุน เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท โดยมีท่านทนายชลินทร นิพัทธสัจก์ ได้เมตตาก

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ขอกราบขอบพระคุณ พระครูพุทธบทบริบาล พระครูพิพิธพัฒการ และคณะผู้มีจิตเมตตา 
       โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ขอกราบขอบพระคุณ พระครูพุทธบทบริบาล  พระครูพิพิธพัฒการ และคณะผู้มีจิตเมตตา ได้กรุณาเดินทางจากจังหวัดจันทบุรี นำผลไม้ และอุปกรณ์กีฬา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักเรียนในโครงการพ่

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมบริจาคเลือด วันที่ 31 สิงหาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม รวมถึงข้าราชการตำรวจ ร่วมบริจาคเลือดกับทางโรงพยาบาลอุ้มผาง ณ อาคารพระราชทานฯ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมได้เปิดโอกาสให้น้องๆ โรงเรียนประถมศึกษาได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 10 โรงเรียน ทั่วอำเภออุ้มผาง
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมขอกราบขอบพระคุณ บริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล จำกัด ได้เมตตามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ จำนวน 50 ทุน เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท โดยมีคุณชลินทร นิพัทธสัจก์ เป็นตัวแทนนำเงินมามอบให้กับนักเรียน
นักเรียนแกนนำ YC โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจภัยบุหรี่และสุรา ได้รับรางวัลลชนะเลิศ รับโล่ เกียรติบัตร และ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท

หนังสือราชการ สพฐ.
 

ข่าวการศึกษาครูไทย
 

ข่าวการศึกษาครูบ้านนอก