.

::: อยู่เมืองอยู่ป่า ก็ได้รับการศึกษาเหมือนกัน:::

 
 
นายภูธนภัส พุ่มไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 

  Home page    Website map 
Website map
 
Menu on the top
Home page
The results of our work
Image activity
Contact us
Website map
Menu on the left
ข้อมูลสถานศึกษา
ประวัติสถานศึกษา
วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์
ปรัชญา,อัตลักษณ์,เอกลักษณ์
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินดำเนินงานโรงเรียน
กลยุทธ์ของสถานศึกษา
รายงานประจำปี 2556
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
แผนผังบริเวณสถานศึกษา
All Course
MMS
e-Library
Menu on the right
การรับนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอลาออก
การขอเทียบโอนผลการเรียน
ขอใบแทนเอกสารการศึกษา
แบบขอใช้อาคารสถานที่
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
Acitvities
Profile
Contact Us
Site Map
Home page
โครงการช่วยเหลือนักเรียนยากไร้
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
โครงการเลี้ยงอาหารวันเกิด
โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์
FAQs
LINK
Webboard
Guestbook
Download
แบบขอรับการอุปถัมภ์
ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมแนะแนว
ลูกจ้างประจำ
Learning science
Learning mathematics
Learning social studies
Learning thai
Learning health and physical education
Learning art
Learning and career and technology
Learning a foreign language
 
 

 

 
October 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 October 2561
 
 
 
 
 
 
All online 16 People
IP number 54.161.77.30
You are visitor number 400,704
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
: โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
4 หมู่ 1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
Tel : 055-561005
Email : umphangs@hotmail.com