.

::: อยู่เมืองอยู่ป่า ก็ได้รับการศึกษาเหมือนกัน:::

 
 
นายภูธนภัส พุ่มไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 

  Home page    Management information System MMS.. 
Management information System MMS..
The library science. Other groups

 
Code group. Group name. Last Updated (D / M / Y).
Management systems.
000    เบ็ดเตล็ด ทั่วไป 01/09/2558 Unmanageable
100    ปรัชญา 01/09/2558 Unmanageable
200    ศาสนา 01/09/2558 Unmanageable
300    สังคมศาสตร์ 01/09/2558 Unmanageable
400    ภาษา 01/09/2558 Unmanageable
500    วิทยาศาสตร์ 01/09/2558 Unmanageable
600    เทคโนโลยี 01/09/2558 Unmanageable
700    ศิลปะและนันทนาการ 01/09/2558 Unmanageable
800    วรรณคดี 01/09/2558 Unmanageable
900    ประวัติศาสตร์ 01/09/2558 Unmanageable

News for Center.
 

ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ


 
 

 

 
October 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 October 2561
 
 
 
 
 
 
All online 14 People
IP number 54.166.130.157
You are visitor number 398,929
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
: โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
4 หมู่ 1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
Tel : 055-561005
Email : umphangs@hotmail.com