.

::: อยู่เมืองอยู่ป่า ก็ได้รับการศึกษาเหมือนกัน:::

 
 
นายภูธนภัส พุ่มไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 

  Home page    Management information System MMS.. 
Management information System MMS..
The library science. Other groups

 
Code group. Group name. Last Updated (D / M / Y).
Management systems.
000    เบ็ดเตล็ด ทั่วไป 01/09/2558 Unmanageable
100    ปรัชญา 01/09/2558 Unmanageable
200    ศาสนา 01/09/2558 Unmanageable
300    สังคมศาสตร์ 01/09/2558 Unmanageable
400    ภาษา 01/09/2558 Unmanageable
500    วิทยาศาสตร์ 01/09/2558 Unmanageable
600    เทคโนโลยี 01/09/2558 Unmanageable
700    ศิลปะและนันทนาการ 01/09/2558 Unmanageable
800    วรรณคดี 01/09/2558 Unmanageable
900    ประวัติศาสตร์ 01/09/2558 Unmanageable

News for Center.
 

ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ


 
 

 

 
June 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 25 June 2561
 
 
 
 
 
 
All online 5 People
IP number 54.167.230.68
You are visitor number 355,476
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
: โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
4 หมู่ 1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
Tel : 055-561005
Email : umphangs@hotmail.com