Register Forgot

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์


ชื่อโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์
....................................
หากท่านมีความประสงค์ที่จะอุปถัมภ์นักเรียนติดต่อกับทางโรงเรียนได้เลยครับ และทางโรงเรียนจะพิจารณาจัดส่งข้อมูลของนักเรียน รายละเอียดการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน โดยเด็กเป็นนักเรียนบ้านไกล. ยากจน อยู่พื้นที่ทุรกันดาร มีทั้งชนเผ่าม้ง กะเหรี่ยงและพม่า. จึงได้จัดทำโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือเด็ก
.............
สามารถจะอุปถัมภ์นักเรียน แบบ
1. รายเดือน เดือนละ 300 บาท/คน (โอนเงินทุกเดือน)
2. รายเทอม 6 เดือน เทอมละ 1,800 (300x6)
3. รายปีการศึกษา ปีละ 3,600 บาท/ปี (300x12)(โอนเงินครั้งเดียว โรงเรียนจัดการจ่ายเงินให้ทุกเดือน) 
ปล. ไม่ต้องจ่ายทุกเดือน ทุกเทอม ทุกปีก็ได้ครับ แล้วแต่ท่านจะให้กี่เดือน กี่เทอม กี่ปีได้ตามสะดวกครับ ไม่มีผูกมัดตามที่ท่านต้องการได้เลยครับ
..................................................
-บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สอด
ชื่อบัญชี “โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม (พ่อแม่อุปถัมภ์)” เลขที่ 604-1-60962-5
-บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน สาขาอุ้มผาง
ชื่อบัญชี “โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม (ช่วยนักเรียนยากไร้)”เลขที่ 0-5591000780-0
(โอนแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับ) เพื่อโรงเรียนจะจัดส่งหนังสือขอบคุณให้ครับ
...............................
การหักลดหย่อนภาษี/เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษีทางโครงการขอข้อมูล วันที่โอนเงิน จำนวนเงิน และ หมายเลขบัตรประชาชนเพื่อกรอกข้อมูลเสียภาษีออนไลน์และจะออกใบเกียรติบัตรขอบคุณและหนังสือขอบคุณ ซึ่งพ่อแม่อุปถัมภ์สามารถก็ใช้ตรงนี้ไปช่วยลดหย่อนภาษีได้เลยครับ
.....................................
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินที่โอนมาให้นักเรียนครูผู้รับผิดชอบจะทำบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งรายละเอียดการโอนเงินของพ่อแม่อุปถัมภ์ จำนวนเงิน และรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการอุปถัมภ์ เมื่อผู้อำนวยการอนุญาตแล้ว ถึงทำการเบิกถอนเงินมาเข้าบัญชีของนักเรียน โดยบัญชีของนักเรียนจะเปิดกับธนาคารโรงเรียน ซึ่งจะมีวันที่นำเงินเข้าบัญชี และจำนวนเงินในบัญชีของนักเรียนเป็นหลักฐานว่านักเรียนได้รับเงินจากพ่อแม่อุปถัมภ์จริงๆ
...................................................................
ครูผู้รับผิดชอบ
ครูวรารัตน์ 089-5632914 รับผิดชอบ รายเดือน
ครูสาวิตรี 086-2013917 รับผิดชอบ รายปี - รายเทอม

ในนามของคณะครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมขอขอบพระคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่านนะคะที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆยากไร้ ขอบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษากับเด็กยากไร้ใน พื้นที่ห่างไกลจงส่งผลสะท้อนให้ท่านประสบความสุขตลอดไป

ผู้เขียน : admin@upw.ac.th

เมื่อ : 01 สค. 2562 เวลา 22:50 น.

ป้ายกำกับ : โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

antispam